Book of Arborea (TERA Lore)

Arborea világa pompázatos múltra tekint vissza. A világot egyiránt formálta a misztikum, a mágia és persze a számtalan háború.

A Genezis

A világ sok-sok ezer esztendővel korábban teremtődhetett, legalábbis a legnagyobb bölcsek így hiszik. Tudomásuk szerint két hatalmas erejű titán találkozott az alaktalan semmi kellős közepén. A találkozásuk során senki nem tudja, hogy mi történhetett, de valami miatt mindketten mély álomba merültek egymás mellett. A két bámulatos erejű titán (Shara és Arun) teste kerül szépen lassan elkezdtek kialakulni a kontinensek, mígnem elérték a mai formájukat. A bölcsek úgy hiszik, hogy a két nagy kontinens alatt még ma is ott alszik a két titán.

A mindenható titánok miközben aludtak, folyamatosan álmodtak. Márpedig ha egy titán álmodik… Álmaik szépen lassan összeforrtak és materializálódtak. Az álmaikban elképzelt lények egyszer csak életre keltek és első ízben 12 bámulatos élőlény éledt öntudatára Tera földjén. Ők mint az első “szülöttek” a legtöbbet kapták teremtőjüktől, isteni erőt birtokoltak. Persze az isteni hatalomhoz nem párosulhatott teremtőik bámulatos intelligenciája, ezért a tudatlan lényeg hamar egymásnak estek primitívségük és felsőbbrendűségük bizonygatására. A történelem azon időszakát, amíg kialakult és letre kelt a 12 istenség “Age of Deities“, azaz az “Istenségek kora”-ként emlegeti a történelem. Az istenek egyre nagyobb hatalomra tettek szert, melyet a legkevésbé sem arra a célra használtak fel, amire teremtőik szánták azokat. Idővel a teremtők megelégelték a viszályt és a kapzsiságot és elzárták az Istenségek elől a mennyei birodalmat. A birodalmat egy Ősi Pecséttel zárták le, melyet darabokra törtek és Arborea különböző szegleteiben dugtak el. A mennyei birodalom elzására drasztikusan érintette az Istenségek erejét. Mérhetetlen erejük és hatalmuk jelentősen lecsökkent és halandóvá váltak. Az eredeti Istenségek és azok leszármazottai a mai napig keresik a Pecsét darabjait, ha egyszer valamelyik képes lesz megszerezni mindet és megnyitni újra az átjárót azzal olyan mérhetetlen erő birtokába kerül, amely akár az egész világ pusztulását is eredményezheti, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz célokra akarja azt használni. A megzavarodott istenek éppen ezért egymás ellen fordultak és kezdetét vette a “War of Gods” kor, mely feltételezések szerint megközelítőleg 1000 évvel ezelőtt fejeződhetett be az istenségek csúfos kudarcával.

Miközben a tizenkettek egymás ellen viszálykodtak mi másról is álmodhatott volna a két titán, mint a háborúhoz oly nélkülözhetetlen hadseregről. Álmaik időről-idővel alakot öltöttek. Arún ambíciózus Elfekről, okos Emberekről, kötelesség-tudatos Amaniakról, hatalmas erejű óriásokról, cselszövő Dévákról, és persze a csíntalan apró Poporiakról álmodott. Eközben Shara fantáziája nyomán sokkal gonoszabb lényeg materializálódtak, gondolatai nyomán keltek életre a ravasz Sikandarik, a sötét Gúlák és Vámpírok, a vad Wendígók, a különös Faerizek és persze kígyózó Nagák. Ezek a fajok már halandónak születtek és bár számszerűen sokkal többen voltak mint a 12 első szülött de erejük lényegesen gyengébb is volt. A 12 istenség csatarendbe sorozta saját követőit, akikkel megerősítve újabb és hatalmasabb háborúkba kezdtek egymás ellen.

Az istenek ádáz háborúzása során a legtöbben meghaltak, volt akit bebörtönöztek és persze olyan is, akit egyszerűen megfoszották isteni hatalmától és ezzek együtt a becsületétől is. Mára már az eredeti 12 istenségből szinte senki nem él. Helyüket a második vonalas istenségek vették át, akik leszármazottaiként születtek az eredeti védelmezőknek. Közülök néhányan elődeik útjára léptek és egy-egy intelligens faj védelmezőjeként végzik békés feladatukat (pl. Kaia, Velik vagy anyjuk: Elinu), mások siratják a múltat és ádáz cselszövésekre készülnek, melyek között olyan ambíciózus tervel is szerelnek, mint pl: Sikandír istenség újjáélesztése, vagy a mennyei birodalom pecsétének újraegyesítése. (pl. Thulsa, Akasha vagy Killian).

A hosszú évszázadokon keresztül tartó háborúk persze a halandókra is nagy hatást gyakorolt. A Sikandír nép, és az Óriások nagy része is teljes egészében megsemmisült. Más fajok – mint a Poporik és a Castanic faj – szinte sértetlenül tudtak kikeveredni az összecsapásokból. Mára Tera földjeit döntően hat intelligens faj uralja: Az Elfek, az Emberek, az Amanik, a Barakák, a Castaniai Birodalom és persze a Popori nép. Utóbbi jól elkülönül a felsőbbrendű Elin és a tényleges Popori fajra.

A hat fajt egy közés cél kovácsolja össze: harcaba szálni a mélyből előtörő gonosz ellen, akiket Argonként neveznek. Fémszerű faj, amely a föld alatt él. Ha nem sikerült őket megállítani tervük végrehajtásában, akkor elpusztítják Arúnt és Shara-t. És akkor… az álmok szertefoszlanak.

Mára a világ felvette “végleges” alakját. A felszínen királyságok és országok próbálnak egymás mellett élni többé-kevésbé barátságosan, a felszin alatt azonban az Argonok már szervezik a világ elpusztítását:

War of Gods

Könnyű lenne egy tollvonással elintézni az Istenségek (Deities) háborúját, de valójában ez a korszak alapozta meg azt, amit ma Arborea felénk mutat. A ma élő civilizált és civilizálatlan fajok egykoron istenségeiket szolgálva egymás ellen harcoltak és a legtöbb faj a mai napig teremtőjeként ismeri el egykoron hatalmas Istenségét. Ismerkedjünk meg hát a 12 Istenséggel, akiket egykoron elsőként álmodott meg Shara és Arún, a két titán:

Deity Mi történt vele a War of Gods alatt, után?
Amarun A bölcs és erős istenség, aki a vad Aman fajnak adott életet. Az Aman faj már az idők hajnala óta folytat folyamatos harcokat szomszédaikkal. Az egyik ilyen háború során vesztette életét Amarun is, melyek követően szolgasorsra kárhoztatta az egész Aman fajt az Óriások Köztársasága.
Dagon A Nagák atyjaként tartják nyílván. Elbukott a War of the Gods során és a mai napig bebörtönözve tartják a Snake Island-en. A Naga faj nem akar beletörődni, hogy istenük fogságba esett és a mai napig megpróbálják őt kiszabadítani.
Elinu A Popori faj anyja. Hívei úgy hiszik, hogy a mai napig a Lake of the Tears-ban pihen. A tó egyébként Arún kontinens dél-keleti csücskén található, amely közismert misztikus és mágikus tulajdonságairól. A Popori faj ezt a helyet tekinti szülőföldjének.
Gidd Az utolsó Istenség, amelyet a Titánok megálmodtak. Gidd keze alatt jött létre az Emberi faj. A faj azonban megirigyelte alkotójának hatalmát és meglopta azt, mellyel megkaparintotta a Istenség tudásának egy apró szeletét. Gidd mikor ezt megtudt mérhetetlen haragra gyúlt és kivégezte a tolvajokat, azonban ez nem volt elég ahhoz hogy csillapítsa dühét és kétezer évvel ezelőtt egy szörnyű átokkal súlytotta az egész emberi fajt. Az átkot a mai napig “The Diaspora” néven ismerik. Az, hogy az emberiség kezdeményezte a fajon összefogását az Argonok ellen, az csak a nagyon közelmúlt talán egyetlen pozitívuma az Emberi faj történetében.Bár Velika (az Emberi faj fővárosa) tekinthető a civilizált világ középpontjának, de igazából senki nem gondolja, hogy az emberi faj képes lenne valaha is Arborea vezető fajává felnőni. Miután Gidd csalódott teremtményeiben, eltűnt, senki nem tudja mi történt vele a War of the Gods során.
Gorno Gornó a Gúlák és a Vámpírok teremtője.
Isren Isren a Faeriezek királynője.
Kaia Kaia az Amani faj védnöke, aki felkarolta a fajt annak legsötétebb óráiban.
Karas Az Elfek Karast tartják istenüknek. A War of the Gods idején mind Karas, mind pedig az általa létreozott Stone of Eternity elpusztult. A Stone of Eternity volt az High Elf faj tudásának és mágiájának forrása, az addig békés faj, a veszteségei után jelentősen átalakult.
Roak/Lok Roak egy Démoni isten volt, aki felkarolta a Castanic faj-t, miután kitaszítottak lettek, ezzel megpecsételve annak sorsát. (A Castanic nép eredendően Déva nép egyik klánja volt) A Déva fajt leszámítva mindenki ellenségének tekintette a Castanic népet és a War of the Gods ideje alatt a Roak-ot szolgáló faj gyakori céltáblája volt az összes népnek. Bár a Déva fajt “barátként” tartják számon, de többek között nekik köszönhetik, hogy elvesztették szülőföldjüket.
Selen Selenről csak egymásnak ellentmondó inforációk érhetők el…
Saleron Saleron a Prionok uralkodója. Egyetlen leszármazotta ismert: Killian. Killian a “Félelem isteneként ismert szerte a világban. Thulsával és Akashával szövetkezve megpróbálta megszerezni Sikader pecsétjét, de apja azt darabokra törte és elrejtette a szerte a világban. Killian mérhetetlen haragra gyúlt apja ellen és testét bebörtönözte a Dél-Sharai bányák alá.
Sikander Sikander egy főnix és egyben a Sikandari faj vezetője. Sikander saját erejét egy pecsétbe zárta és a mélybe rejtette el miután szerelmét Isren-t megölték. Isrent Thulsa ölte meg és hugával a mai napig azon ügyködik, hogy hozzájusson Sikander bepecsételt erejéhez. Ezen keresztül remélik a bejutást a mennyei biralomba.
Tithus Tithus az Óriások fajának letrehozója. Az agresszív faj leszármazottaiként tartják számon a Baraka fajt és az Órások tartották rabszolgaságban az Amani fajt. Törekvő és hataloméhes faj, ahogy az Istenségük is az volt… valaha. Bár a Baraka valóban az Óriások leszármazottjaiként ismertek, de a Baraka faj egy nemes, békés és spirituális faj.
Ur A Wendigó faj Istensége.
Zuras Zuras az első a Dévák között. A déva klánokat ő alapította, így a Castanic klánt is. Zuras tüzelte fel a Dévákat az Amani faj ellen és vezette a kezdeti csatákat. Leszármazottai között ott vannak a mai pozitív és negatív istenek is, így: Mytel, Velik, Kaia és a Thulsa, Akasha páros is)

A nagy szakadék (Great Rift)

Könnyű lenne azt mondani, hogy a War of God szinte komolyabb emlékek nélkül múlt el és Arborean élő népek számára ez csak egy rossz emlék maradt; de valójában rossz emléknél sokkal több, az amivel szembe kell néznie a generációknak. A Castanic faj testén hordozza a “Káin jelét”, mely örökké emlékezteti őket, hogy részt vállaltak (mégha tudatlanul is) Balder meggyilkolásában (Balder egyike volt a leghatalmasabb Istenségeknek). Balder halálakor azonban nem csak a Castanicok pecsételődtek meg, hanem egyben az egész világ is. A világot ketté metsző hatalmas szakadék (Great Rift) szintén Balder elárulásakor jelent meg. “Arborea sebhelye” a mai napig emlékeztet mindenkit arra, amikor az Élők még isteneik játékszerei voltak. Bár Baldert a leghatalmasabb istenségek között tartották számon, de ezt inkább tetteivel, mintsem származásával vívta ki.  Balder Elinu és Karas isteni gyermekeként született. Tithus halála után Balder vette át az “Békefenntartó” szerepet az istenek között. Bármilyen viszály is dúlt az istenségek között, mindannyian tisztelettel viselkedtek Balderrel szemben és elfogadták döntéseit. Apja – Karas – által a világra hagyott “Sötétség Átka” akkor tört meg, amikor Balder feláldozta egyik isteni szemét, amelyet az égre helyezett, hogy onnan világítsa be az egész bolygót.

Az Argonok  és a Valkyon Föderáció

Már jónéhány év eltelt mióta az Argonok először megjelentek. Az eredetükről egyetlen civilizált faj sem tud semmit. Azonban erejükről és mérhetetlen gonoszságukról elég hamar tanúbizonyságot adtak, amikor szörnyűséges terraformáló gépeikkel szabályosan kettészelték a két kontinenst. A hatalmuk kimutatása után a civilizált fajok rájöttek, hogy külön-külön nem képesek fellépni az Argonok ellen, ezért Kiyon javaslatára létrehozták a Valkyon Föderációt. Kiyon nem kisebb alak, mint akit az Emberi faj fővárosának (Velika) léterhozójaként tartanak nyilván. A Föderáció egyetlen célja, hogy felkutassa és megtudja, hogy pontosan mi a célja az Argonnak és megakadályozza azt; akár ha kell, a teljes mechanikus faj kiírtásának az árán is.


 1. Maon
  november 9, 2010 - 9:04 de.

  “Mára Tera földjeit döntően hat haj uralja: Az Elfek, az Emberek, az Amanik, a Barakák, a Castaniai Birodalom és persze a Popori nép.”

  AZ a haj nem faj akar lenni? 🙂

 2. Rdei
  május 21, 2011 - 1:02 de.

  Blader nincs az istenségek között, az ő történetét is megkaphatjuk majd? ^^

  • menorel
   május 21, 2011 - 7:10 de.

   Igazából Baldert nehéz hova tenni. Eléggé inkonzisztens információk vannak csak róla. Tartok tőle, hogy ez már csak ingame fog kiderülni. Ami viszont biztos vele kapcs:
   – Balder is istenség volt. Mind közül a leghatalmasabb, aki kézzel/lábbal küzdött azért, hogy az istenségek el tudják viselni egymást.
   – Azonban betegeskedett. És Lok úgy döntött, hogy kihasználja pillanatnyi gyengeségét, majd rávette a Castanic papokat és kézműveseket, hogy készítsenek Baldernek egy míves, soha nem látott szépségű koronát. A készítés során Lok – a castanic nemzetség tudta nélkül – átkot mondott a koronára.
   – A Castanic nép papjai ajándékukkal Balder elé járultak. Balder barátként fogadta a jólelkű kézműves nemzetséget és gyanútlanul vette át a koronát. A korona azonnal kifejtette a hatását és az amúgy is legyengült Balder meghalt.
   – A Titánok mérhetetlen haragra gerjedtek a castanic fajjal szemben, amiért azok részt vállaltak ‘elsőszülöttük’ megölésében és a ‘káin jel’ átkot mondták az egész nemzettségre. A faj ezt követően évezredeken keresztül űzött vadként kellett, hogy éljen.
   – A történetek úgy mondják, hogy ezidőtájt változott át Arborea égboltja a mai napig is látható mágikus jelekkel átformált különös látvánnyá. Szomás mondani azóta: “Balder szeme alatt”.

 3. július 11, 2011 - 1:07 de.

  köszi az egész történetet, érdekes^^

 1. augusztus 2, 2010 - 10:42 de.

Van erről véleményed? Jöhet!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s